Nečistoty v procese výroby bioplynu

Pri výrobe bioplynu sa vytvárajú rôzne vedľajšie produkty, ktoré narúšajú proces výroby bioplynu.
Nečistoty ako  sírovodík (H2S) a amoniak (NH3) nie lenže zabraňujú produkcii metánu a môžu mať aj významný vplyv na acidobázickú rovnováhu. Množstvo tvorby týchto dvoch látok závisí od pH prostredia.
V kyslejšom prostredí  sa vytvára  viac sírovodíka a zásaditom  prostredí sa vytvára viac amoniaku.

Údaje ukazujú, že sírovodík má väčší vplyv na proces výroby bioplynu. A preto je potrebné sa zamerať na jeho zníženie.


Sirovodík & Amoniak vs.  hodnota pHPoužitím výrobku Donau Bellamethan je možné tieto nečistoty redukovať už priamo v substráte. Sírovodík sa viaže pomocou iónov železa, obsah amoniaku sa redukuje miernym posunom pH smerom ku kyslosti.
Sírovodík a amoniak sa tak vôbec nedostanú do fázy vývoja plynu.
V závislosti od substrátu sa do fermentovača pridáva viac alebo menej síry, od čoho sa odvíja koncentrácia sírovodíka v bioplyne.

Rozpätie kolísania a priemerné hodnoty H2S a amoniaku v substráte sú podľa štúdie DVGW 2006 nasledovné:


  Odchýlka Priemerná hodnota
Sírovodík 50 – 30.000 mg/m³ 500 mg/m³
Amoniak 0,01 – 2,5 mg/m³ 0,7 mg/m³


Ako vyplýva z uvedených údajov, sírovodík na vývoj bioplynu vplýva omnoho výraznejšie ako amoniak a preto je potrebné klásť dôraz najmä na redukciu H2S.

*http://www.schwefelwasserstoff.de/biogasanlagen


Súvisiace články
Tlač produktu/stránky