Serwis

Service
Poza dostarczaniem produktów do celów uzdatniania wody, produkcji papieru i ścieru oraz procesów biogazowych, Wydział Technologii Wody Donau Chemie oferuje również szereg usług.

in situ measuringUsługi te obejmują np.:
  • doradztwo techniczne
  • analizy chemiczne I fizykochemiczne wykonywane w laboratoriach firmy jak i na miejscu u Klienta
  • dosing systemsdostarczanie systemów dozowania
  • czyszczenie zbiorników
  • szkolenia
 
Wydruk artykułu/ strony