Oczyszczanie ścieków

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych jesteśmy dziś jedną z wiodących firm w branży aktywnej gospodarki odpadami. 
Oprócz naszych klasycznych produktów Donau Klar® na bazie chlorku żelaza, dużym powodzeniem cieszą się również nowe rodziny produktów - Donau PAC® oraz Donau Alf®, jak również polimery z serii Donau Multifloc. 
 
Zakres działania:
 • usuwanie fosforanów
 • rozbijanie emulsji
 • flokulacja
 • kondycjonowanie osadów ściekowych
 • oczyszczanie ścieków i osadów ściekowych
 • doradztwo techniczne
 • Uzdatnianie wody pitnej
  Uzdatnianie wody pitnej

  Nie jest łatwym zadaniem wyprodukować i zagwarantować czystą wodę pitną. Donauchem zapewnia w tym zakresie wsparcie dostarczając produkty i rozwiązania wysokiej jakości.

 • Ścieki
  Ścieki

  Optymalne prowadzenie procesu oczyszczania ścieków jest zasadniczym elementem ochrony i utrzymania zbiorników wodnych. Wydział Technologia Wody Donau Chemie dostarcza w tym celu produkty wysokiej jakości oraz zapewnia kompleksowe rozwiązania i usługi.

 • Zapobieganie przykrym zapachom i korozji
  Zapobieganie przykrym zapachom i korozji

  Nasz pakiet produktów i usług wielokrotnie udowodnił swoją skuteczność w przypadku zapobiegania przykrym zapachom i korozji podczas oczyszczania ścieków

 • Uzdatnianie wody w pływalniach publicznych
  Uzdatnianie wody w pływalniach publicznych

  Nasz produkty gwarantują komfortowe i higieniczne korzystanie z publicznych basenów pływackich

 • Uzdatnianie wody dla potrzeb obróbki wstępnej surowców mineralnych
  Uzdatnianie wody dla potrzeb obróbki wstępnej surowców mineralnych

  Efektywne oczyszczanie wody pozwala utrzymać obciążenie instalacji niskim poziomie

Wydruk artykułu/ strony