Odcisk

Donauchem Polska Sp. z o.o.

ul. Topolowa 15
62-090 Rokietnica k/Poznania

NIP 781-17-04-862

KRS 0000092475 Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 3.700.000 PLN
Wydruk artykułu/ strony