Vize & Mise

Naše Mise

Používáme základní chemické prvky a materiály, ze kterých vyvíjíme inovativní produkty a služby. Děláme to zodpovědně a úspěšně pro dobro našich obchodních partnerů, zaměstnanců a životního přírodí.

 

Naše Vize

Jsme nepostradatelný článek ve vašem řetězci hodnot.

 

Náš Etický Kodex

  • Blízký kontakt se zákazníkem je pro nás nejdůležitější
  • Snažíme se ve všech našich vztazích dosáhnout řešení win-win
  • Naše implementace je konzistentní
  • Průběžně zlepšujeme náš proces
  • Učíme se z vlastních chyb
  • Průběžně se vyvíjíme- technicky ale i osobně
  • Respektujeme lidstvo a životní prostředí
  • Podporujeme jakoukoliv novou myšlenku
  • Jsme úspěšní společně jako tým

Tisk produktu/stránky