Vízie a ciele

Náš Cieľ

Používame základný chemický materiál , z ktorých vyvíjame produkty a služby. Robíme to zodpovedne a úspešne v prospech našich obchodných partnerov, zamestnancov a životného prostredia.

 

Naša Vízia

Sme nepostrádateľný článok vo vašom hodnotovom reťazci.


 

Náš Zákaznický Kodex
 

  • Blízky kontakt so zákazníkom je pre nás najdôležitejší
  • Snažíme vo všetkých našich vzťahoch o dosiahnutie riešenia win-win
  • Naša implementácia je konzistentná
  • Priebežne zlepšujeme náš proces
  • Učíme sa z vlastných chýb
  • Priebežne sa vyvíjame technicky ako aj osobne
  • Rešpektujeme ľudstvo a životné prostredie
  • Podporujeme akúkoľvek novú myšlienku
  • Spoločne sme úspešný team

Tlač produktu/stránky