Zanieczyszczenia w produkcji biogazu

W procesie produkcji biogazu mogą powstawać również produkty uboczne, które mają niekorzystny wpływ na jakość biogazu.
Zanieczyszczenia, takie jak siarkowodór (H2S) oraz amoniak (NH3) nie tylko hamują wytwarzanie metanu, ale mogą mieć również poważny wpływ na równowagę kwasowo-zasadową.
Która z wyżej wymienionych substancji wytwarza się w większej ilości zależy od wartości pH.
Im bardziej kwaśne rodowisko tym więcej uwalnia się H2S, a im środowisko bardziej alkaliczne tym więcej uwalnia się NH3.

Dane wskazują, że siarkowodów ma większe znaczenie dla produkcji biogazu niżeli amoniak, dlatego też należy położyć większy nacisk na redukcję H2S.
Zależność wytwarzania się siarkowodoru i amoniaku w funkcji wartości pH.

Używając Donau Bellamethan, można zmniejszyć zarazem ilość zanieczyszczeń w osadzie: siarkowodów jest związany za pomocą jonów żelaza, a stężenie amoniaku jest zmniejszone poprzez niewielki spadek wartości pH.
Dzięki czemu siarkowodów oraz amoniak nie występuje więcej w fazie gazowej.

W zależności od osadu, więcej lub mniej siarki jest wprowadzane do komór fermentacyjnych, a tym samym stężenie siarkowodowu w biogazie będzie odpowiednio się zmieniało.
Wydruk artykułu/ strony