Výroba Papiera a Celulózy

PapierproduktionVýroba papiera  vo vodných systémoch predstavuje zložitú interakciu medzi človekom, strojovým zariadením, surovým drevom a aplikovanou chémiou.

Keďže vodné cykly sú čoraz uzavretejšie a nároky na kvalitu papiera sa neustále zvyšujú, musia byť použité chemikálie prispôsobené presne danému systému.

Ponúkame na mieru šité riešenia vďaka úzkej spolupráci medzi našim vedeckovýskumným tímom v našich laboratóriách, výrobnými prevádzkami, našimi predajcami a zákazníkmi.

 
 

 


Inovatívne myslenie je naša silná stránka!

 


 
Tlač produktu/stránky