Aditiva pro Výrobu Bioplynu

Energie aus biologischen RohstoffenVýroba energie využitím organického odpadu a obnovitelných zdrojů nabývá stále více na důležitosti. Bioplyn je vyráběn fermentací biomasy v anaerobních podmínkách. Při tomto procesu vzniká metan jako zdroj energie a v závislosti na vstupních surovinách i jiné meziprodukty.
 
Některé z nich mohou narušit biochemické reakce a poškodit mechanické části provozu.
 
Donau Bellamethan optimalizuje proces výroby bioplynu svojí dobře vyváženou charakteristikou a podporuje stabilní a bezpečnou výrobu.
 
Odpovídající dokumenty
Tisk produktu/stránky