Aditíva pre Výrobu Bioplynu

Energie aus biologischen RohstoffenVýroba energie využitím organického odpadu a obnoviteľných zdrojov sa stáva čoraz významnejšia. Bioplyn sa vyrába fermentáciou biomasy za anaeróbnych podmienok. Pri tomto procese vzniká metán ako zdroj energie a  celá rada vedľajších surovín v závislosti od vstupných surovín.
 
 
Niektoré z týchto vedľajších produktov môžu narušiť biochemické reakcie a poškodiť mechanické časti výroby.

Donau Bellamethan optimalizuje proces  výroby bioplynu vďaka dobre vyváženej charakteristike produktu a pomáha udržať stabilnú a bezpečnú výrobu.
 
Tlač produktu/stránky