Pracownicy

„Przedsiębiorczość, odpowiedzialność i charakter – jesteśmy przekonani, że każdy pracownik może wykazać się tymi cechami, które powinny nas wyróżniać.“

Odpowiedzialność zawodowa – wartość dodana dla firmy i ludzi

Bez codziennych starań naszych pracowników, ich pomysłów i zaangażowania, nasza spółka nie osiągnęłaby sukcesu gospodarczego.

Jednak poza sukcesem rozumianym jako zmienna ekonomiczna, praca dla naszej firmy powinna również mieć sens dla naszych pracowników, dawać im poczucie spełnienia, czerpania radości z kontaktów z innymi ludźmi oraz zapewniać możliwości rozwoju osobistego.

Opracowanie działalności zawodowej zapewniającej powyższe wartości jest naszym priorytetem. Jednocześnie jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności społecznej jako jeden z najważniejszych pracodawców w wielu regionach.

Warunki ramowe służące osiągnięciu wspólnych celów

Od planowania i wdrażania szkoleń i kształcenia dopasowanych do konkretnych potrzeb, poprzez wymagania gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, aż po opracowanie programów i kształtowanie kultury promującej firmę jako atrakcyjnego pracodawcę. Dział Kadr zapewnia środki niezbędne do realizacji tych zadań, ale osiągnięcie celu ostatecznie zawsze zależy od owocnej współpracy pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą.

 

Wydruk artykułu/ strony