Zamestnanci

„Podnikateľský duch, zodpovednosť a charakter – sme presvedčení, že každý zamestnanec vo svojej úlohe stelesňuje tieto kvality a to je to, čo nás odlišuje“.


Odborná zodpovednosť – pridaná hodnota pre spoločnosť aj ľudí

Bez každodenného výkonu našich zamestnancov, ich nápadov a pripomienok by naša spoločnosť nedosiahla ekonomický úspech.
Okrem úspechu, ako ekonomickej hodnoty, by mala práca pre našu spoločnosť, ale aj pre jednotlivcov mať aj iný rozmer: mala by prinášať kladné hodnotenie vlastnej osoby, radosť z kontaktu s ostatnými a príležitosti pre osobný rozvoj.

Preto je našou prioritou vytvorenie odborných činností, ktoré toto všetko ponúkajú. Súčasne si uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť ako významného zamestnávateľa.


 
Rámcová štruktúra pre dosiahnutie spoločných cieľov

Naša činnosť siaha od plánovania, implementácie školení, vzdelávacích procesov prispôsobených tak, aby zabezpečili prácu a ochranu zdravia, až po navrhovanie kultúrnych programov, vďaka ktorým je naša spoločnosť atraktívnym zamestnávateľom. Podnet vychádza z oddelenia ľudských zdrojov, ale v konečnom dôsledku je dosiahnutie týchto cieľov vždy výsledkom pozitívnej interakcie medzi všetkými zamestnancami a manažmentom.


 
 

  


 

Tlač produktu/stránky