Bezpieczeństwo, ochrona środowiska i jakość

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska i jakość stanowią 3 podstawowe wartości naszej firmy. Uniwersalny system bezpieczeństwa w naszych zakładach i fabrykach obejmujący wszystkie istotne kwestie zapewnia niezbędną ochronę pracownikom i środowisku.

Nasze pojęcie jakości dotyczy nie tylko produktów, lecz obejmuje również jakość naszych działań we wszystkich obszarach – od wzajemnego szacunku okazywanego przez naszych pracowników, poprzez sprzęt służący bezpieczeństwu i ochronie środowiska, aż po kulturę przekazywania informacji w firmie.

Polityka ISO 9001 oraz ISO14001 jest naszym standardem – myślimy i działamy zgodnie z kryteriami jakości tych norm.

Responsible Care (Odpowiedzialność i troska)

Responsible Care jest ogólnoświatową inicjatywą przemysłu chemicznego mającą na celu zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,  otoczenia i środowiska do życia. W tym celu ustanowiono wiążące dyrektywy dotyczące produkcji, transportu i wykorzystywania produktów chemicznych. Nie jesteśmy jedynie członkiem tej inicjatywy, lecz również jedną z pierwszych firm w Austrii, które zostały w tym zakresie szczegółowo zbadane i otrzymały certyfikat.

TUIS

Unfall-Informations- und Hilfeleistungs-System (System Informowania o Wypadkach w Transporcie i Udzielania Pomocy) Austriackiego Głównego Urzędu Transportu znajduje się w zakładzie Pischelsdorf. W ramach tej europejskiej inicjatywy przemysłu chemicznego zapewniamy doradztwo dotyczące zapobiegania wypadkom i postępowania w razie wypadków. Od 1984 r., policja, straż pożarna, koleje austriackie i inne organy mogą korzystać z następującego pakietu pomocy:

  • Profesjonalna wiedza na temat produktów chemicznych, ich transportu i usuwania
  • Porady w zakresie zapobiegania wypadkom
  • Usuwanie lub ograniczanie skutków wypadków przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
     
Wydruk artykułu/ strony