Bezpečnosť, životné prostredie a kvalita

Bezpečnosť, životné prostredie a kvalita sú tri základné hodnoty našej spoločnosti. V našich závodoch a prevádzkach máme zavedený univerzálny bezpečnostný systém, ktorý zabezpečuje ochranu ľudí a životného prostredia.
Náš koncept kvality sa nevzťahuje iba na výrobky, ale zahŕňa kvalitu našich aktivít vo všetkých oblastiach. Od rešpektu preukazovaného našimi zamestnancami pri vzájomnom kontakte, cez zariadenia na ochranu bezpečnosti a životného prostredia až po informačnú kultúru v celej spoločnosti.
ISO 9001 je pre nás štandardom – rozmýšľame a pracujeme v súlade s týmto kritériom kvality.


Zodpovedná starostlivosť


Spoločenská zodpovednosť je celosvetová iniciatíva chemického priemyslu na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov, ľudí žijúcich v okolí a zákazníkov, rovnako tak aj životné prostredie v ktorom žijeme.  Za týmto účelom boli vytvorené záväzné smernice pre výrobu, dopravu a použitie chemických produktov. Nie sme iba členom, ale jednou z prvých spoločností v Rakúsku, ktoré boli hodnotené a získali certifikát.


Donauchem Slovenská republika je držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 22000:2006.

TUIS

Rakúsky úrad pre dopravu – systém informovania a asistencie pri nehodách počas dopravy sa nachádza v prevádzke Pischelsdorf. Poskytujeme expertízu pri predchádzaní havárií a ich odstraňovaní v rámci Európskej iniciatívy chemického priemyslu. Od roku 1984 rakúska polícia, hasičský zbor a aj železnice využívajú balíček našej pomoci:
 

  • odborná znalosť chemických výrobkov, ich prepravy a likvidácie
  • poradenstvo v oblasti prevencie havárií
  • eliminácia alebo obmedzovanie dôsledkov havárií pomocou špecializovaných zariadení.
Tlač produktu/stránky