REACH

Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

(Vegyszerek nyilvántartása, értékelése és engedélyezése)


A REACH, mely a vegyszerek nyilvántartására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozó szabályozás, 2007. július 1-én lépett hatályba.

A REACH célja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének, valamint a különböző vegyi anyagok önmagukban, illetve készítmények vagy termékek formájában történő szabad mozgásának biztosítása a versenyképesség és az innováció fokozása mellett.

A REACH Európa egészére kiterjedő, egységes rendelkezéseket határoz meg az új vegyi anyagok regisztrálására és az ismert vegyszerek értékelésére.

A REACH konkrét kötelezettségeket határoz meg a Gyártó – Importőr – További felhasználók szállítói lánc minden egyes tagja számára. E kötelezettségek világosan definiáltak mind hatályuk, mind pedig az időkorlátok tekintetében. A viszonteladók kötelessége pl. az információk átadása az anyagbiztonsági adatlapok révén. Ezen intézkedések teszik lehetővé az ügyfelek és felhasználók optimális védelmének biztosítását.

A REACH lefekteti az „Adatok nélkül nincs forgalmazás“ szabályt. Ez azt jelenti, hogy a határidők lejárta után a nem regisztrált, illetve nem engedélyezett vegyszereket nem lehet majd az Európai Unióban előállítani vagy oda importálni.

A DONAU CHEMIE AG által gyártott valamennyi termék, mint pl. a kénsav, a hidrogén-klorid, a marónátron, a klór, a nátrium-hipoklorit, a polialumínium-klorid, vas-klorid. kalcium-karbid és a kalcium-oxid szerepel e nyilvántartásban.
 

Regisztrációs számaink:

Víztechnológia

Anyag rövid megnevezése EC szám CAS szám REACH regisztrációs szám
Iron II chloride 231-843-4 7758-94-3 01-2119498060-41-0026
Iron III chloride 231-729-4 7705-08-0 01-2119497998-05-0039
PAC 215-477-2 1327-41-9 01-2119531563-43-0046

 

Oldal nyomtatása