REACH

Rejestracja, Ewaluacja i Autoryzacja Środków Chemicznych


REACH, przepisy dotyczące Rejestracji, Ewaluacji, Autoryzacji i Ograniczeń Środków Chemicznych obowiązują od 1 lipca 2007 r.

Przepisy REACH powinny zapewniać wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i środowiska oraz swobodny przepływ substancji w preparatach i wyrobach przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

Celem REACH powinno być opracowanie ogólnoeuropejskich standardowych postanowień dotyczących rejestracji nowych substancji chemicznych oraz oceny już istniejących substancji.
REACH nakłada konkretne obowiązki na członków łańcucha dostaw: – Producenta – Importera – Użytkownika końcowego. Ich obowiązki są dokładnie określone pod względem zakresu i ram czasowych. Sprzedawcy detaliczni mają przykładowo obowiązek przekazywania informacji w postaci kart charakterystyki produktów. Środki te powinny zagwarantować klientom i użytkownikom optymalną ochronę.

REACH prowadzi politykę „No Data No Market“ („Bez danych nie ma rynku”). Oznacza to, że po upływie limitów czasowych niezarejestrowane i nieautoryzowane substancje nie mogą być dłużej produkowane ani importowane do Unii Europejskiej.

DONAU CHEMIE AG zarejestrowała wszystkie produkowane substancje, tj. kwas siarkowy, kwas chlorowodorowy, sodę kaustyczną, chlor, podchloryn sodu, chlorek poliglinu, chlorek żelaza, karbid i tlenek wapnia.

Nasze numery rejestracyjne:

 

Technologia wody

 
Oznaczenie towaru Numer WE Numer CAS Numer rejestracyjny REACH
Iron II chloride 231-843-4 7758-94-3 01-2119498060-41-0005
Iron III chloride 231-729-4 7705-08-0 01-2119497998-05-0003
PAC 215-477-2 1327-41-9 01-2119531563-43-0007

 

Wydruk artykułu/ strony