REACH

Registration, Evaluation und Authorisation of Chemicals
(Înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice)
 

REACH, Regulamentul pentru înregistrarea, evaluarea și restricția substanțelor chimice a intrat în vigoare în data de 01.07.2007.

REACH ar trebui să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății dar și a mediului, precum și mișcarea substanțelor în prepararea lor, toate acestea contribuind la mărirea competitivității și a inovației. 

REACH trebuie să creeze prevederi standardizate pentru întreaga Europă în vederea înregistrării noilor substanțe chimice și evaluării celor existente deja.

REACH atribuie obligații specifice actorilor din cadrul lanțului de aprovizionare – producător – importator – consumator. Obligațiile lor sunt clar definite în ceea ce privește scopul și termenele lor.  Comerțul en-detail va avea de exemplu obligația de a transmite informația cu ajutorul fișierelor protejate. Consumatorilor și clienților li se va garanta astfel o protecție optimă.
 
REACH a emis și politica „No Data No Market“ (Fără fișiere, nu există piață). Acest lucru înseamnă că după expirarea acestor termene limită substanțele chimice neautorizate și neînregistrare nu vor putea fi produse și/sau importate în Uniunea Europeană.  

DONAU CHEMIE AG și-a înregistrat toate substanțele produse, de ex. acidul sulfuric, acidul clorhidric, soda caustică, clor, hipocloritul de sodiu, policlorura de  aluminiu, clorura ferica, carbidul  și oxidul de calciu. 

Numerele noastre de înregistrare:
 

Tehnologia apei

Scurtă descriere a materialului Număr EC  Număr CAS  Numărul de înregistrare REACH 
Iron II chloride 231-843-4 7758-94-3 01-2119498060-41-0005
Iron III chloride 231-729-4 7705-08-0 01-2119497998-05-0003
PAC 215-477-2 1327-41-9 01-2119531563-43-0007

 

Tipareste articol/pagina